KATEGORIJE IN DOLŽINA PROG

KATEGORIJA

DOLŽINA PROGE

2017 in mlajši

300 m

2017

300 m

2016

600 m

2015

600 m

2014

1000 m

2013

1000 m

2012

1000 m

2010 in 2011

1500 m

   

PRIJAVNINA: Brezplačno

Pri razvrstitvi v starostne kategorije se upošteva letnica rojstva.

Kategorij je šestnajst (8 dečki, 8 deklice). Za pridobitev priznanja za udeležbo (za izpolnjen pogoj udeležbe) se upošteva udeležba na najmanj 5 tekih.

Opomba:

Tekmovalci tekmujejo samo v svoji kategoriji. Če starta v napačni kategoriji, se mu prizna udeležba na teku, točke pa se mu ne štejejo.

 

RED NA TEKMOVALIŠČU

Tekmovalci si progo lahko ogledajo pred tekom, pri tem ne smejo ovirati ostalih tekmovalcev. Ogrevanje na progi med potekom teka posamezne kategorije ni dovoljeno. Nešportno navijanje ni dovoljeno in se sankcionira. Na progi so trije sodniki, ki kontrolirajo potek teka. Tekmovalca, ki ne upošteva navodil redarjev ali sodnika, se lahko odstrani s tekmovališča in diskvalificira. Morebitne pritožbe rešujejo sodniki, ter predstavnik organizatorja. Pritožba mora biti pisna, podana takoj po končanem teku kategorije, v kateri je kaznovani tekmovalec nastopal. Pritožba se odda sodniku v cilju. Mentorji oz. starši ne smejo teči po progi skupaj s tekmovalci. Spodbujanje in navijanje je dovoljeno le ob progi.

 

NAGRADE

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje ali pokale, lahko tudi praktične nagrade. Podelitev se opravi po končanem teku zadnje kategorije.

 

ŠTEVILO TEKOV

Število tekov v koledarskem letu 2024 je 11 . Vsi teki štejejo za točkovanje.
Teki potekajo v ekipni konkurenci in posamezno po kategorijah oz. letnikih, dečki in deklice posebej.

 

KONČNA UVRSTITEV

Za končno uvrstitev ekip štejejo rezultati vseh tekov. Za končno uvrstitev posameznikov se šteje 6 najboljših rezultatov (slabše uvrstitve se briše). V primeru enakega števila točk, šteje udeležba na več tekih, nato pa število boljših uvrstitev. Priznanje za udeležbo dobijo vsi posamezniki, ki so se udeležili najmanj 5 tekov, ne glede na to ali je tek štel za točkovanje ali za udeležbo. Če se tekmovalec udeleži manj kot petih tekov, ne more biti uvrščen. Pogoj za uvrstitev je sodelovanje na najmanj petih (5) tekih.

 

TOČKOVANJE

MESTO

ŠTEVILO TOČK

1

40

2

35

3

31

4

28

5

26

6

25

7

24

8

23

9

22

10

21

11

20

12

19

13

18

14

17

15

16

16

15

17

14

18

13

19

12

20

11

21

10

22

9

23

8

24

7

25

6

26

5

27

4

28

3

29

2

30

1

 

INFORMACIJE

Jure Kotnik

gsm: 041 578 787
email: info@petelinjskitek.si

 

PRITOŽBE

Rok pritožb na vsaki tekmi je 10 minut po objavi rezultatov. Glede točkovanje pa so pritožbe možne vse do konca pokalnega tekmovanja na internet naslov:

urostitan@gmail.com ali info@timing.sdpoljane.si ali telefon: 040 325 882 (040 292 075)

 

UDELEŽBA NA TEKU NA LASTNO ODGOVORNOST !!!